گرامر انگلیسی از پایه

آموزش گرامر انگلیسی به زبان ساده و مکالمه , با کتاب های interchange

مکالمه برای درس چهار interchange

 

http://amozeshzaban2010.blogfa.com/cat-4.aspx

ترجمه آهنگ های خارجی با لینک دانلود آهنگ

 

 

conversation

 

Mehdi : Hi Maria How are you?

سلام ماریا حال شما چطوره؟

Maria : Hi Mehdi . I'm fine thanks. and you

سلام مهدی من خوبم متشکر  حال شما چطوره؟

Mehdi : I'm ok. Maria sky is beautiful.

من خوبم ماریا آسمون زیباست

Maria :Yes , blue is my favorite color

بله آبی رنگ مورد علاقه من است

 Maria : what's your favorite color?

رنگ مورد علاقه شما چیه؟

Mehdi :My favorite color is pink

رنگ مورد علاقه من صورتی است

 


what's his favorite color?

رنگ مورد علاقه او (مذکر) چیست؟

his favorite color is black

رنگ مورد علاقه او (مذکر) سیاه هست

what're her favorite colors?

رنگ های مورد علاقه او (مونث) چیست؟

her favorite colors are green and yellow

رنگ های مورد علاقه او (مونث) سبز و زرد هستند 

what's mehdi's favorite color?

رنگ مورد علاقه مهدی چیست؟

his favorite color is blue.

رنگ مورد علاقه او ابی هست

what color are mehdi's shoes ?

 کفشهای مهدی چه رنگی است؟

 mehdi's shoes are black

رنگ کفشهای مهدی سیاه است

where is my favorite cap?

کلاه مورد علاقه من کجاست؟

what color is it?

چه رنگی هست؟

It's white

سفید هست

is this your cap?

آیا این کلاه شماست؟

Yes' it is

بله هست

what color is your father's shirt?

پیرهن پدرت چه رنگی هست؟

It's brown

قهوهای هست

are these your gloves?

آیا اینها دستکش های شماست؟

they're blue and red

آنها آبی وقرمز هستند

where is mehdi's cap?

کلاه مهدی کجاست؟

what color is mehdi's cap?

کلاه مهدی چه رنگی هست؟

It's light blue

آن آبی روشن هست


what's the weather like tody?

هوا امروزی چطوریه؟

It's very sunny,hot and humid

summer

هست خیلی گرم وآفتابی وشرجی

It's snowing. It's cold.

winter

برفی هست  .  سرد هست

It's raining.It's warm

spring

بارانی هست  . گرم است

It's cool. It's cloudy and windy

 fall

سرد هست . آبری و بارانی

what season is it now?

حالا چه فصلی هست

It's fall

پاییز هست

what's your favorite season?

فصل مورد علاقه شما چیه؟

It's spring

بهار هست

 


Diane : what's the matter?

موضوع چیه؟

Julie : It's raining and windy

بارانی هست وطوفان

Diane : are you wearing boots?

آیا شما چکمه پوشیده اید

Julie : no I'm not

نخیر

Diane : are you wearing raincoat?

آیا کت بارانی پوشیده اید؟

Julie :Yes, I am

بله

is she wearing boots?

آیا او( مونث) چکمه پوشیده؟

No, she is not wearing boots.

نه اون چکمه ها رو نه پوشیده

is she wearing raincoat?

آیا اون کت بارانی پوشیده؟

Yes, she is wearing raincoat.

بله اون بارانی پوشیده

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سی ام مهر 1389ساعت 11:31  توسط mehdi  | 

گرامر درس چهارم interchange

Unit 4  I'm not wearing boots!

چنانکه در درس یک گفتیم صفت ملکی کلمه ای است که قبل از اسم

می آید ومالکیت را بیان می کند

1 – هر صيغه صفت ملكي خودش را دارد. اين صفات براي صيغه هاي مختلف به شرح زير هستند:

صيغه هاي مفرد
I -> my (مال من )
You -> your (مال شما)
He -> his (مال او)
She -> her (مال او)


صيغه هاي جمع
We -> our (مال ما)
You -> your (مال شما)
They -> their (مال آنها)  

 

For example:

 

my books   کتابهای من

your books کتابهای شما

his books (کتابهای او( مذکر

her books( کتابهای او( مونث

our books کتابهای ما

your books کتابهای شما

their books کتابهای آنها

 

where is my car?

ماشین من کجاست؟

the book is in my hand.

کتاب در دست من است

her book is interesting.

کتاب ایشان (مونث )جالبه

his car is new.

ماشین ایشان( مذکر) نو است

 

نکته هنگام استفاده از اسمها از s مالکیت استفاده می کنیم

 

For example:

 

Mehdi's hands

دستهای مهدی

Liz's car

ماشین لیزا

Mohsen's books

کتابهای محسن

 is this Mehdi's cat?

آیا این گربه مهدی هست؟

دوستان گلم همیشه با ساختن جمله های ساده مهارت خود رابالا ببرید 

 Colors

 

what are your favorite colors?

رنگ های مورد علاقه شما چیست؟

My favorite colors are blue and pink.

رنگ های مورد علاقه من آبی وصورتی هستند

 

در جمله بالا what به معنی چه یا چه چیز می باشد وکلمه پرسشی می باشد

و are به معنی هستند وفعل کمکی ودر ایجا بعنوان فعل اصلی بکار رفته است

 your وmy صفات ملکی می باشند 

what is her favorite color?

رنگ مورد علاقه او (مونث) چیست؟

her favorite color is red.

رنگ مورد علاقه او مونث قرمز هست

 

در جمله بالا what کلمه پرسشی می باشد is فعل کمکی( در اینجا فعل اصلی)

وher صفت ملکی برای مونث می باشد

what's your father favorite color?

رنگ مورد علا قه پدر شما چیست؟

his favorite color is green. 

رنگ مورد علاقه ایشان سبز است

در جمله بالا

 what's =what is

your و his صفات ملکی می باشد


زمان حال استمراری : 1-برای بیان اعمالی که هم اکنون در حال انجام می باشد

I am watering the flowers now.

من اکنون گلها رو آب می دهم

some one is coming.

یک نفر داره میاد

 

 

2-برای بیان تکرار های غیر عمدی( تکرار های عمدی  مربوط  به زمان حال  ساده اند)

I am always losing my pencil.

من همیشه مدادم رو گم می کنم

 

3- برای بیان آینده نزدیک از حال استمراری وحال ساده استفاده می کنیم

I am going to Tabriz tomorrow.

من فردا تبریز میرم

زمان حال استمراری :   

فرمول :

اسم مصدر(فعل+am/is/are+(ing/+ فاعل یا( ضمایر فاعلی)

طرز منفی وسوال کردن زمان حال استمراری :

برای منفی کردن این زمان کافی است کلمه not  را به مشتقات(Be( am/is/are

اضافه نماییم.

وبرای سوالی کردن آن کافی است جای مشتقات(Be( am/is/are  را با فاعل عوض کنیم

 

For example:

سوالی کردن

you are watching a movie now.

شما حالا فیلم تماشا می کنید

are you watching a movie now?

آیا شما فیلم تماشا می کند حالا؟

 

منفی کردن

I am watching a movie now

حالا من فیلم تماشا می کنم

I am not watching a movie now

من حالا فیلم تماشا نمی کنم

 


I am = I'm

You are = you're

He is = he's

She is = she's

It is = it's 

We are = we're 

You are = you're

They are = they're


I am not = I'm not

you are not = your're not = you are n't

he is not = he's not = he is n't

she is not = she's not = she is n't

we are not = we're not = we are n't

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389ساعت 0:58  توسط mehdi  | 

مکالمه های درس سوم inter change

 

nationality

 conversation

jennifer :Hi mehdi . How are you?

سلام مهدی حال شما چطوره؟

Mehdi : Hi Jennifer .I'm just fine Jennifer. How about you

 سلام جنیفر. من خوبم جنیفر. حال شما چطوره؟

jennifer : fine thanks

متشکرم

Mehdi :  where are you from, Jennifer?

شما اهل کجا هستید جنیفر؟

jennifer : I'm from America.

من اهل آمریکا هستم

Mehdi : you're American.

شما آمریکایی هستید

jennifer : where are you from, mehdi?

مهدی شما اهل کجا هستی

Mehdi : I'm from iran. I'm iranian

من اهل ایران هستم. من ایرانیم

Mehdi : are you from New York?

آیا شما اهل نیورک هستید؟

jennifer : No, I'm not from New York. I'm from California.

نه من اهل نیورک نیستم من اهل کالیفرنیا هستم

jennifer : are you from Tehran ?

شما اهل تهران هستید؟

Mehdi : No, I'm not from Tehran.I'm from Tabriz

نه من اهل تهران نیستم من اهل تبریز هستم

jennifer : is your first language  persian?

زبان اول شما فارسی هست؟

Mehdi :No , my first language is turkish

نه زبان اول من ترکی هست

 mehdi: are your parents in the U.S?

آیا خانواده شما  در آمریکا هستند؟ 

Yes, they are. they're from California too

بله آنها هستند آنها هم اهل کالیفرنیا هستند

jennifer : who's that?

اون کیه؟

mehdi : He is my friend.

اون دوست هست

jennifer : what's his name?

اسمش چیه؟

mehdi : his name is Mohamad.

اسمش محمد است

jennifer : How old is he?

چند ساله داره؟

mehdi : He's twenty - five.

بیست و پنچ سال داره

jennifer : what's he like?

چطور آدمیه؟

mehdi : He's shy and smart.

اوخجالتی و باهوش هست

jennifer : where is he from?

اون اهل کجاست؟

mehdi : He's from Tehran

اون اهل تهران هست

jennifer :what's Tehran like?

تهران چطور شهری هست؟

mehdi : It's very beautiful city

شهر خیلی زیبایی هست

jennifer :It's nice to meet you, mehdi

از ملا قات شما خوشبختم مهدی

mehdi : nice to meet you too

من هم ازملاقات با شما خوشبختم

jennifer : good bye

خداحافظ

mehdi : thanks jennifer . bye

ممنونم جنفرخداحافظ

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389ساعت 0:26  توسط mehdi  | 

گرامر در سوم inter change

 

Unit 3  Where are you from?

همانطور که در درس ۲ گفتم

سوالی کردن با فعل کمی (to be(am/ is/ are 

برای سوالی کردن جملاتی که در آنها فعل  کمکیto be بکار رفته است کافی است این فعل راپیش از فاعل ذکر کنیم. به عبارت دیگر جای فعل را با فاعل عوض نماییم بدیهی است که در پایان جمله علامت سوال می گذاریم

مثال برای درس ۳

For example:

 

you are from Dezful.

شما اهل دزفول هستید

are you from Dezful?

آیا شما اهل دزفول هستید؟

yes, I  am  from Dezful.

بله من اهل دزفول هستم

no , I am not from Dezful. 

نه من اهل دزفول نیستم

 

در جمله بالا فعل کمکیare بعنوان فعل اصلی و you بعنوان ضمیر فاعلی استفاده شده . هنگام جواب دادن باید از ضمیر فاعلی مناسب استفاده کنیم چون  ازدوم شخص مفرد استفاده شده واز طرف مقابل باید از I استفاده کنه برای جواب دادن

 

she is from tehran.

او اهل تهرانه

is she from tehran?

آیا او اهل تهرانه؟

yes , she is from tehran.

بله اون اها تهرانه

no, she is not from tehran.

نه او اهل تهران نیست

درجمله بالا is بعنوان فعل اصلی و she ضمیر سو م شخص مفرد برای مونث استفاده شده

 

Mehdi is from Tabriz.

مهدی اهل تبریز است

is mehdi from Tabriz?

آیا مهدی اهل تبریز است؟

Yes, he is from Tabriz.

 بله مهدی اهل تبریز است

No, he is not from Tabriz.

نه مهدی اهل تبریز نیست

در جمله بالا مهدی سوم شخص مفرد است و is بهنوان فعل اصلی بکار رفته ودر جواب از ضمیر  فاعلی مناسبhe مذکر استفاده شده

 

 they are from iran.

آنها اهل ایران هستند

are they from iran?

آیا آنها اهل ایران هستند؟

Yes, they are from iran.

بله آنها اهل ایران هستند

No, they are not from iran

نه آنها اهل ایران نیستند

 

در جمله بالا they به معنی آنها ضمیر فاعلی می باشد.  are بعنوان فعل اصلی جمله بکار رفته

Mehdi and mohsen are from Tabriz.

مهدی و محسن اهل تبریز هستند

are they from Tabriz?

آیا آنها اهل تبریز هستند؟

یا

are mehdi and mohsen from Tabriz?

آیا مهدی و محسن اهل تبریز هستند؟  

 

we are from Japan.

ما اهل ژاپن هستیم

are we from Japan?

آیا ما اهل ژاپن هستیم؟

Yes, we are from Japan.

بله ما اهل ژاپن هستیم

 

در جمله بالا we به معنی ما و ضمیر فاعلی و are بعنوان فعل اصلی جمله بکار رفته است

 

دوستان گل خودم انگلیسی رو نمی توانید در عرض مدت کم یاد بگیرید

چون تکرار وتمرین است که مهارت های شمارو بالا می بره من به تمام

دوستان قول می دم اگه با گرامر ومکالمه های که به عزیزان تو این وب

آموزش میدم رو دنبال کنند در عرض یک سال می تونند خوب مکالمه

کنند


فرمول سوالی کردن با کلمه های پرسشی

سوالی فرمول

    where + to be,( is , are) +ضمیر فاعلی (you , she/he/they)+from?

جواب

   ضمیرفاعلی   + to be   +  مکان و کشور و شهر

 

Where are you from?           

اهل کجا هستی؟

I'm from Iran.                                        

من اهل ایران هستم

I'm Iranian.

من ایرانی هستم

Where is she from?

او(مونث) اهل کجاست؟

She's from Seoul.

اواهل سئول هست

Where is he from?

او(مذکر )اهل کجاست

He's from Italy

اواهل ایتالیا هست

Where is your father from?

پدر شما اهل کجاست؟

He is from Pusan.

او اهل پوسان هست

Where is your mother from?

مادرت اهل کجاست؟

She's from Brazil.

او اهل برزیل هست 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مهر 1389ساعت 14:1  توسط mehdi  | 

گرامر درس دو interchange

Unit 2  What's this?

در زبان انگلیسی (vowel) یعنی حروف صدا دار (a,e,i ,o,u) وبقیه حروف (consonant) یعنی حروف بی صدا که بقیه حروف انگلیسی را در بر می گیرد

An + vowel sound

A + consonant sound

 

For example:

 

This is a book.

This is an English book.

This is a notebook.

This is an eraser.

توضیح . همانطور که می بینید به اولین حرف اشیا نگاه می کنیم و قبل از آن از اگر vowel  بود از an و در غیر این صورت از a  استفاده می کنیم.

 


this/It ,these/ they

همیشه درمفرد از

this/It

ودر جمع از

these/ they

 

For example:

 

this is a car.

این ماشینه

it's a car.

این ماشینه

 

در جمع

 

these are cars.

اینها ماشینه

they are cars.

اینها ماشینه

در جمع از are و در مفرد از is استفاده میشود.

It's = It is

they'er = they are


کلمه پرسشی what که به معنی (چه) یا (چه چیزی) بوده وبرای پرسش در مورد اشیاء به کار می رود.اگر همراه یک اسم باشد به معنی کدام می باشد.مانند

what car

کدام ماشین

در مفرد از

what's = what is

For example:

what's this?=what is this?

این چیست؟ یا این چیه؟

it's an english book.

این یک کتاب انگلیسی هست.

what's this?

این چیست؟

this is a car

این یک ماشین هست

در جمع از

what're=what are

For example:

what are these?

 what are they?

اینها چیست؟ یا اینها چیه؟

these are books or they're books

اینها کتاب هستند

فرمول در مفرد  

             ? this+ فعل کمکی(is)  + کلمه پرسشی

what + is + this?

فرمول در جمع

?these or they+ فعل کمکی(are)+کلمه پرسشی

what+ are+these or they?


سوالی کردن با فعل کمی (to be(am/ is/ are

 

برای سوالی کردن جملاتی که در آنها فعل  کمکیto be بکار رفته است کافی است این فعل راپیش از فاعل ذکر کنیم. به عبارت دیگر جای فعل را با فاعل عوض نماییم بدیهی است که در پایان جمله علامت سوال می گذاریم

 

For example:

 

 The book is yellow.

کتاب زرد است

Is the book yellow?

آیا کتاب زرد است؟

در اینجا is بعنوان فعل جمله و the book بعنوان فاعل جمله

The table is new.

میز تازه است

Is the table new?

آیا میز تازه است؟

نکته: هنگامی که اینگونه پرسشها رو بکار می بریم,  شنونده مجبور است پاسخ بلی یا خیر بدهد.

 

For example:

 Is the pen new?

آیا خودکار تاره است؟

Yes, it is

بله هست

No, its not

نه نیست

Is this your wallet?

آیا این کیف شماست؟

Yes, it is

بله هست

No, its not

نه نیست

تعریف  اسم   (noun) : کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص یا اشیاء و غیره بکار می رود در جملات بالاthe book, the table, the pen, و اسم انسانها و اشیاء و حیوانات وغیره.....................


کلمه پرسشی where  به معنی کجا می باشد و برای پرسش در مورد مکان به کار

می رود.

هنگام سوای کردن با افعال (to be ( am/ is are

بصورت زیر بکار می رود 

در مفرد where is

در جمع where are

 

For example:

 

where is my pen?

مداد من کجاست؟

where is your book?

کتاب شما کجاست؟

where are my keys?

کلیدهای من کجاست؟

where are your earrings?

گوشواره های شما کجاست؟

در این نوع پرسش ها باید جواب کامل بدهیم واز(prepositions) که حرف اضافه می باشند استفاده می کنیم

داخل in

روی on

در جلو  in front of 

در کنار next to

behind  در عقب

در زیر under

 

For example:

 

where is my unbrella?

چتر من کجاست؟

it's on the table.

آن روی میز است

where are my books?

کتاب های من کجاست؟

they are in your briefcase.

آنها داخل کیف شماست

where is your cell phone?

it's next to television.

آن کنار تلوزیون است

where are your shoes?

کفش های شما کجاست؟

they are in front of my car.

آنها جلو ماشینم هستند

where is my pen?

مداد من کجاست؟

it's under the table.

آن زیر میز هست

where are her boots?

چکمه های او(مونث) کجاست؟ 

they are in behind yard.

آنها پشت حیاط هستند

دوستان my, your, her در جلات بالا صفات ملکی هستند که که درس یک با آنها

آشنا شدیم

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مهر 1389ساعت 11:19  توسط mehdi  | 

مکالمه در درس یک interchage

 

مکالمه های جالب برای درس یک

1


Hi, Sylvia! How are you?

سلام سیلویا حال شما چطوره

I'm fine, thanks. How are you?

من خوبم متشکرم حال شما چطوره؟

I'm very well!

خیلی خوب

 

2.


Hi, my name's Tyler.

سلام نام من تیلوره

Nice to meet you, Tyler. My name's Sylvia.

از دیدار با شما خوشبختم تیلور. نام من سیلویاست

It's nice to meet you too. Sylvia.

از ملاقات با شما خوشبختم سیلویا
-----

3.

 
Hi, Tyler! How are you?

سلام تیلور حال شما چطوره؟

Oh, I'm OK. How about you?

اوه من خوبم حال شما چطوره؟

I'm great, thanks.

-----

من حالم خوبه متشکرم

4.


What's your name?

نام شما چیست؟

My name is Tyler Saunders. What's your name?

نام من تیلور ساندرزه نام شما چیه؟

My name's Sylvia. It's nice to meet you, Tyler.

نام من سیلویاست از دیدار با شما خوشبختم تیلور

Nice to meet you too. Where are you from?

من هم همچنین از دیدار با شما خوشبختم هل کجا هستید؟

I'm from China.

من اهل چین هستم

--------

Please practice

 

Hi/hello.

   یعنی سلام

How are you? /how about you?

   شما چطور هستید

I am just fine/ I am ok.

  من خوبم

Thank you/thanks.

 متشکرم

Not bad.

   بد نیستم

Good mooning/good afternoon/good evening/good night

    صبح بخیر/ظهر بخیر / عصر بخیر و شب بخیر

Excuse me/ I'm sorry.

 ببخشید

It's nice to meet you

 از دیدار شما خوشحال شدم

Nice to meet you, too

 من هم از دیدار شما خوشحال شدم

For example:

 

1-What's your name?            my name is mehdi.

نام من مهدی هست .                   نام شما چیست؟

2-What's his name?              his name is michae 

                    نام او مایکل هست.              نام او (مذکر)چیست؟

3-What's her name?             her name is Jennifer.

  نام او جنفر هست .           نام او(مونث)چیست؟      

دوستان به نظر من کسی می تواند زبان انگلیسی را خوب یاد بگرید که مداوم تمرین کند وبا ساختارهای ساده جمله بسازد ازهمه  مهمتر این است که کسی می تواند ادعا کند زبان انگلیسی را یاد گرفته ام که بتواند آن را بکار ببرد.

توضیح.

در اینجا what is = what's  به معنی چه هست یا چیست .

Your name به معنی نام شما

His name به معنی  نام او(مذکر)

Her name به معنی نام او (مونث)

 مکالمه های جالب باری درس یک

are you mehdi

شما مهدی هستید؟

 yes, I am

بله من هستم

No, I'm not

نه من نیستم

is she zahra?

اون زهراست؟

yes, she is

بله اونه

No, she's not

نه اون نیست

is he mohamad?

اون محمد هست؟

yes, he is

بله اونه

No, he's not

نه اون نیست

are you in our english class?

آیا شما در کلاس انگلیسی ما هستید؟

yes, I am

بله من هستم

No, I'm not

نه من نیستم

mehdi's over there.or mehdi is over there

مهدی اونجاست

this is mehdi

این مهدی هست

what's your  first name?

اسم شما چیه؟

my name is mehdi.

what's your last name?

فامیلی شما چیه؟

my last name is..............

how do you spell your first name?

شما چطور اسم تون رو هجی می کنید؟

M-E-H-D-I 

 

 

For example:

در زبان انگلیسی برای پرسیدن شماره تلفن

What's your phone number?         My phone number is 555-2491

What's his phone number?           His phone number is 255-3694

What's her phone number?           Her phone number is 321-9696

What's your cell phone number?    My cell phone number is 091-315-246-15

توضیح. , his, her ,your در اینجا صفات ملکی است is  به عنوان فعل کمکی .

+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر 1389ساعت 16:42  توسط mehdi  | 

گرامر درس یک interchange

 

New interchange: English for international communication

By Jack C. Richards

 

Unit 1  It's nice to meet you.

 

 

تعریف فاعل در انگلیسی

 یعنی کسی که می خواهد کاری را انجام دهد.


تعریف فعل

یعنی عملی که انجام می شود.


 

تعریف صفت

یعنی ویژگی که به چیزی نسبت داده می شود.


دستور زبان يا گرامر اين درس درباره «صفت ملكي» مي باشد. «صفت ملكي» كلمه اي است كه قبل از اسم مي آيد و مالكيت را بيان مي كند

 

 

صفات ملکی 
 
در ترجمه  " کتاب ِ‌من "  من اسمی است که  در مورد کتاب  توضیح می دهد . در واقع " من " صفت است که از آن به عنوان صفت ملکی یاد می کنیم . به عبارات زیر توجه کنید :
 
کتاب  ِ‌ من                                  کتاب  ِ‌ ما
کتاب  ِ‌  تو                                  کتاب  ِ‌ شما
کتاب  ِ‌  او                                   کتاب  ِ‌ آنها

 
ترجمه  این صفات ملکی به شرح زیر است :
My                            our
Your                         Your
Her / his / its              their
مثال :
My book                   our book
Your book                 your book

  نكته ها :


1 – هر صيغه صفت ملكي خودش را دارد. اين صفات براي صيغه هاي مختلف به شرح زير هستند:

صيغه هاي مفرد
I -> my (مال من )
You -> your (مال شما)
He -> his (مال او)
She -> her (مال او)


صيغه هاي جمع
We -> our (مال ما)
You -> your (مال شما)
They -> their (مال آنها)  

 

  اين صفات ملكي قبل از اسم مي آيند و مالكيت آن شيء را بر انسان بيان مي كنند. مانند:

My car اتومبيل من
Her watch ساعت او
Our teacher  معلم ما
Their house خانه آنها  

 

تعریف ضمایر فاعلی: ضمایر فاعلی به جای اسم می نشیند واز تکرار مکرر آن جلوگیری می کنند

1-ضمایر فاعلی :        I ,you, he/she /it ,we ,you ,they

 

 

جمع

مفرد

 

we I

اول شخص

you you

دوم شخص

they

he, she, it

سوم شخص

 

1- همه ضماير شخصي (فاعلي، مفعولي و...) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته مي‌شوند. (they هم مي‌تواند به انسان و هم به اشياء اشاره کند.)

2- ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته مي‌شود، حتي اگر در وسط يک جمله بکار گرفته شود:

  • Am I right?

 

 


۲- فعل کمکی (to be(am, is ,are

در زبان انگلیسی فعل کمکی (to be(am, is ,are در زمان حال ساده (was, were ) در گذشته و(been) در اسم مفعول  استفاده می شود اینها فعل های کمکی هستند وگاهی هم بعنوان فعل اصلی استفاده می شوند .

فرم مخفف(Contraction)

 

I am = I'm

You are = you're

He is = he's

She is = she's

It is = it's 

We are = we're 

You are = you're

They are = they're

 John is busy  =  john's busy

توضیح: فرم مخفف بیشتر در محاوره ونوشته های غیر رسمی استفاده می شود و فرم کامل در نوشته های رسمی


در زبان انگلیسی قبل از اسم آقایان از .Mrاستفاده می شود وبرای خانم ها یی که ازدواج نکرده انداز Miss وبرای خانم هایی که ازدواج کرده اند . Mrsاستفاده می شود

For example

 

Mr.Hamid

Miss Lisa

Mrs.Morgan

+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر 1389ساعت 13:26  توسط mehdi  | 

مقدمه

 در شروع می خواهم درمورد چند فاکتورمهم در یادگیری صحیح این زبان صحبت کنم همان گونه که می دانیم ما باید چند فاکتور مهم را رعایت کنیم


 1- یادگیری لغات با تلفظ صحیح ودرست یعنی مهم این است که اگر کلمه که یاد گرفتیم بتوانیم با آن جمله بسازیم وبطور صحیح تلفظ نمایم نه اینکه لغات زیادی یاد بگیریم ونتوانیم چگونه ازآنها استفاده نمایم وبطور نادرست تلفظ کنیم.
2- بالا بردن قوه شنیدن ودرک کردن یعنی ما زمانی می توانیم بهتر پاسخ دهیم که خوب درک کرده باشیم به نظر من این فاکتور خیلی مهم وبرای کسانی که می خواهند این زبان رایاد بگیرند باید به این موضوع اهمیت بدهند
3- گرامر یعنی ساختار درست جمله در زمانهای مختلف

 
 توجه


می خواهم در مورد یک حقیقت مهم که چرا بیشتر دانش آموزان و دانشجویان نمی توانند با وجود گذراندن دوره های مختلف زبان مکالمه کنند این است که طرز یاد گیری آنها اشتباه بوده است یعنی می خواهم بگویم که آیا زمانی که ما زبان مادری را یاد می گرفتیم آیا مادران ما به ما می گفتن که این فعل است یا صفت است یا فاعل است. پس ما چگونه بدون این که این ها رابدانیم می توانستیم یک ساختار درست از نظر گرامر وتلفظ درست کنیم به عقیده من دلیل اصلی آن این بود که ما با تکرار وشنیدن مکررواستفاده از کلمات می توانستیم یک زبان را یاد بگیریم . اما در بیشتر مدارس فقط به دانش آموزان گرامر یعنی ساختار جمله را آموزش می دهند وبه فاکتورهای دیگر اهمیت نمی دهند .


 توصیه

 
دوستان عزیز حالا من می خواهم بهترین راه که می تواند بسیار موثر باشد در یادگیری به شما بیاموزم اول می خواهم بگویم که خواستن توانستن است و هیچ چیز غیر ممکن نیست اگر ما با علاقه یک هدف رادنبال کنیم می توانیم به موفقیت برسیم بستگی به تلاش ما دارد پس نباید توانایی خودمان را دست کم بگیریم .


اهمیت


لازم به یاد آوری است که این زبان یک زبان بین المللی وپلی برای ارتباط برقرار کردن با ملیت های مختلف در جهان است پس یادگیری این زبان خیلی مهم است

برای شروع می خواهم به سبک جدید وامروزی یعنی به سبک Jack C.Richards وباکتابهای جدید Interchange بااین زبان آشنا شویم به عقیده من این کتابها از هر نظر برای آموختن مناسب تر است و همه فاکتورها در این کتابها رعایت شده است یعنی اهمیت به تکرار مکالمات روزمره وتلفظ صحیح وبکار بردن لغات واهمیت دادن آن به قوه شنیدن ودرک کردن ودر هر مرحله ما را با یک ساختار گرامر آشنا می کند دوستان عزیز فقط تکرار وتمرین است که به ما کمک می کند چیزی را یاد بگریم در ضمن اگر توانستید کتاب Intro. Interchange  را با سی دی و Dictionary5 Narcis را تهیه کنید برای استفاده برای تلفظ صحیح چون هدف من یاد گیری مناسب از پایه است.

 

عزیزان من باآشنایی با این کتابها که امروزه در اکثرآموزشگاه ها تدریس  می شود کارم رو شروع می کنم


 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر 1389ساعت 17:40  توسط mehdi  |